SPC Plzeň

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM

pro děti s mentálním a kombinovaným postižením

O nás

Poskytujeme dlouhodobé odborné vedení a podporu dětem, mladistvým a mladým dospělým s mentálním a kombinovaným postižením včetně jejich rodin, škol a dalších zúčastněných.

Kde nás najdete?

Speciálně pedagogické centrum při Základní škole, Plzeň, Heyrovského 23 se sídlem Vejprnická 56, pavilon č. 7
318 00 Plzeň – Skvrňany

Kontakt

Termíny objednání po individuální domluvě.

Poskytování školních poradenských služeb

 • psychologické a speciálně pedagogické vyšetření dítěte
 • sociálně právní poradenství
 • pomoc při řešení výchovných a vzdělávacích obtíží také u dětí se sníženou úrovní kognitivních schopností
 • stanovení podpůrných opatření ve vzdělávání
 • zajištění jiného způsobu vzdělávání u těžce zdravotně postižených dětí dle § 42 školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Speciálně pedagogické centrum pracuje od roku 1994. Poskytuje zejména dlouhodobé odborné vedení a podporu dětem, mladistvým  a mladým dospělým s mentálním a kombinovaným postižením, jejich rodinám, školám a dalším zainteresovaným.

Cílem práce centra je minimalizovat  důsledky jejich zdravotního  znevýhodnění a hledat pro
ně  optimální vzdělávací cesty.

Spolupracujeme s ostatními poradenskými zařízeními v regionu, centrum spolupracuje s dětskými lékaři a dalšími odborníky z oblasti zdravotnictví, se školami a víceúčelovými zařízeními pro zdravotně postižené, s orgány státní správy a sociálně právní ochrany dětí atd.

SPC Plzeň

O našem centru

V týmu pracovníků psycholog, speciální pedagog a sociální pracovnice s dlouholetou poradenskou praxí nabízíme komplexní konzultační, poradenskou a metodickou pomoc v péči:

 • o děti v domácí péči, v MŠ, ZŠ, až do ukončení povinné školní docházky, v SŠ
 • o děti lehce, středně i těžce rozumově postižené a děti s více vadami
 • o děti opožďující se ve svém vývoji, ale i s vážným vrozeným hendikepem
 • o děti, které potřebují speciální opatření pro svou výchovu a vzdělávání
 • poskytujeme poradenské služby na základě žádosti rodičů a zákonných zástupců
 • psychologické a speciálně pedagogické vyšetření dítěte
 • sociálně právní poradenství
 • pomoc při řešení výchovných a vzdělávacích obtíží u dětí se sníženou úrovní kognitivních schopností
 • zajištění jiného způsobu vzdělávání u těžce zdravotně postižených dětí dle § 42 školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • poradíme se zařazením dětí do mateřských a základních škol pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami včetně doporučení podpůrných opatření
 • průběžně provázíme povinnou školní docházkou dětí
 • poradíme s  výběrem dalšího vzdělávání a uplatnění dítěte v životě

Kontakt

Speciálně pedagogické centrum
Vejprnická 56, pavilon č. 7
318 00 Plzeň – Skvrňany

datová schránka: tihxrgu
totožné se školou  Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23

PaedDr., Mgr. Zdenka Slupská

vedoucí pracoviště, psycholog, speciální pedagog

Mgr. Dana Populová

speciální pedagog

Mgr. Lucie Fluxová

speciální pedagog

Miriam Králová

administrativní pracovnice, sociální pracovnice

© 2024 Všechna práva vyhrazena - SPC | Plzeň

Žádost o poradenskou službu

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.